Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών

Την Τετάρτη 11.10.2023 και ώρα 12 μ θα γίνει η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στο Σπουδαστήριο του τμήματος, 1ος όροφος. Στην τελετή θα ενημερωθούν για τη λειτουργία της Κεντρικής βιβλιοθήκης, για το erasmus κ.ά.

Η πρόεδρος του τμήματος