Πρακτική Άσκηση ΕΣΠΑ – Τοποθέτηση Φοιτητών Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024

Ο αριθμός φοιτητών πρακτικής άσκησης του Χειμερινού Εξαμήνου 2023-2024 που αφορά:

το Tμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης πρώην ΤΕΙ είναι 10 άτομα,
το Tμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης ΔΙΠΑΕ είναι 25 άτομα,
Η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα:
από 01/12/2023 έως 31/05/2024 για τους φoιτητές του πρώην ΤΕΙ και
από 01/12/2023 έως 29/2/2024 για τους φοιτητές ΔΙΠΑΕ

Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων για ΠΑ στο ΠΣ ΓΠΑ ΕΣΠΑ και των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων ξεκινάει στις 23/10/2023 και ολοκληρώνεται στις 05/11/2023

Οι λεπτομέρειες που αφορούν τις διαδικασίες θα συζητηθούν την Τρίτη 24/10 ώρα 19.00 στην αίθουσα zoom 102

Άρτεμις Δεληγιάννη, ΕΔΙΠ