Πληροφοριακή Παιδεία, Αναπλήρωση μαθήματος

Παρακαλώ δείτε σχετική ανακοίνωση στο moodle του μαθήματος https://exams-ssc.the.ihu.gr/mod/forum/discuss.php?d=554