Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Αιτήσεις μέχρι 1/11

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ευέλικτες σπουδές εξ αποστάσεως από το Καινοτόμο, Δημόσιο, Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου

Υποβολή αιτήσεων μέχρι 1/11

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) προσφέρει τη δυνατότητα, σε όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους το εαρινό εξάμηνο (αρχές Ιανουαρίου), να το πράξουν! Γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι και την 1η Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο www.ouc.ac.cy

Το ΑΠΚΥ είναι δημόσιο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κύπρου, με πάνω από 21 χρόνια εμπειρίας. Είναι το πρώτο και μοναδικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που εφαρμόζει αποκλειστικά την ανοικτή και εξ αποστάσεως μεθοδολογία φοίτησης.

Για την παρούσα περίοδο αιτήσεων, προσφέρονται 4 Πτυχιακά, 13 Μεταπτυχιακά, 14 Διδακτορικά, καθώς και Αυτοτελείς Θεματικές Ενότητες.

Πτυχιακά
-Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
-Διοίκηση Επιχειρήσεων
-Νομική
-Οικονομικά
Μεταπτυχιακά
-Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων
-Βιοηθική – Ιατρική Ηθική
-Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος
-Διοίκηση Μονάδων Υγείας
-Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα
-Επιστήμες της Αγωγής
-Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας και Τηλεϊατρική
-Θεατρικές Σπουδές
-ΠΝΥΚΑ: Πολιτική Ιστορία, Θεωρία και Πράξη
-Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη
-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
-Cognitive Systems
-Educational Leadership and Policy
Διδακτορικά Προγράμματα
-Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ): Επιστήμες της Αγωγής – Θεωρία της Παιδείας / Αναλυτικά Προγράμματα, Επιχειρήσεις, Διοίκηση και Μάρκετινγκ, Οικονομικά
-Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ): Κυπριακή Λογοτεχνία, Κλασική Γραμματεία, Θεατρικές Σπουδές
-Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΘΕΕ): Επιστήμες Περιβάλλοντος – Οικολογία Χερσαίων Οικοσυστημάτων, Μηχανική Περιβάλλοντος, Μηχανική Περιβάλλοντος – Χημική Μηχανική, Πληροφορική – Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή, Πληροφορική – Επιστήμη Δεδομένων, Πληροφορική – Κυβερνοασφάλεια, Πληροφορική – Τεχνητή Νοημοσύνη, Τηλεπικοινωνίες – Ασύρματες Επικοινωνίες

Το ΑΠΚΥ παρέχει, επίσης, ευκαιρίες διά βίου μάθησης με τις Θεματικές Ενότητες των ανωτέρω αναφερομένων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του, οι οποίες προσφέρονται και ως Αυτοτελείς. Η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στη λήψη αντίστοιχου πιστοποιητικού παρακολούθησης.

Επικοινωνία:
+357 22411600/711 ή/και: admissions@ouc.ac.cy