Επείγουσα Ανακοίνωση για τους φοιτητές/τριες που επιθυμούν να μετακινηθούν με Erasmus+ στο εαρινό εξάμηνο 2024

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η Προκήρυξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής Φοιτητών για το Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024, στο Πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών είναι:
Από 1-11-2023 έως 19-11-2023.

Η αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές είναι αναρτημένη:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVUs8XCN_7GudW0mzQKLgdaXflSqiACpls6A4x3s5_yZSV7g/viewform

Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η μοριοδότηση των αιτήσεων συμμετοχής των φοιτητών βρίσκονται ανηρτημένα στο πεδίο Κινητικότητα Φοιτητών https://www.ihu.gr/monades/intprogrs#%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CE%A6%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B7%CF%84%CF%8E%CE%BD

Καλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν σε ενημερωτική συνάντηση μέσω zoom την Παρασκευή 3/11 στην αίθουσα 103 και ώρα 12.00.

Μ. Χατζηλία