ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ