Πρόγραμμα Διαλέξεων επισκεπτών καθηγητών από Bartin University, Turkey

Το πρόγραμμα των διαλέξεων έχει ως ακολούθως:

Tuesday 21/11

12.00 – 14.00 Assoc.Prof. Lale Özdemir


The changing Skills and Competencies of Information Professionals in the Digital Age

Thursday 23/11

10.30-12.30 Assoc.Prof. Ahmet Altay

LITERATURE MUSEUM LIBRARIES’ AT THE JUNCTION OF CULTURAL HERITAGE, LITERATURE, MUSEUMS AND LIBRARY CONCEPTS

Οι διαλέξεις θα λάβουν χώρα στο Σπουδαστήριο του Τμήματος