Θεματική Ευρετηρίαση _ Τεστ προόδου

Παρακαλώ ενημερωθείτε για το Τεστ προόδου (23/11/23 και 27/11/23) ανατρέχοντας στη σελίδα του μαθήματος στο moodle (https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=115&notifyeditingon=1)