Θεματική Ευρετηρίαση _ Ανακοίνωση για το Τεστ Προόδου (Δευτέρα 27-11-23)

Παρακαλώ δείτε τη νέα ανακοίνωση, που αφορά το Τεστ προόδου της Δευτέρας 27-11-23, στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.
Απευθύνεται σε όσους φοιτητές/τριες επέλεξαν να εξεταστούν τη Δευτέρα και σε όσους δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν στην εξέταση της Πέμπτης.