29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, με θέμα: “Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επιταχύνοντας την έρευνα και την ανάπτυξη, εμπλουτίζοντας την ακαδημαϊκή ζωή” στις 27-29 Νοεμβρίου 2023 στο ΑΠΘ.