Προκηρύξεις επιλογής Υποτρόφων Κληροδοτημάτων “Αφων Ζωσιμά”, “Ζωής Σούτσου” και “Παν. Τριανταφυλλίδη”