Επιστημονική Επικονωνία και Δημοσίευση – Παρακολούθηση 29ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Παρακαλώ δείτε ανακοίνωση που αφορά στην παρακολούθηση του 29ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών την επόμενη εβδομάδα (28/11/2023) στο Moodle.

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)