Μέθοδοι Έρευνας & Στατιστική_εξέταση εργαστηριακού μέρους

Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 16 Ιανουαρίου. Οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο moodle μέχρι την Τρίτη 9 Ιανουαρίου.