Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι – Εξέταση εργαστηρίου για φοιτητές του πρώτου εξαμήνου

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει την επόμενη εβδομάδα (15-19 Ιανουαρίου 2024) σύμφωνα με την ενημέρωση που έχετε λάβει από το διδάσκοντα του εργαστηρίου. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει ενημέρωση λόγω απουσίας σας, επικοινωνήστε το συντομότερο με το διδάσκοντα του εργαστηρίου σας.