Πολιτική της πληροφορίας-Εξεταστική Ιανουαρίου 2024


Παρακαλούνται όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες προτίθενται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του μαθήματος στις 24 Ιανουαρίου 2024, να το δηλώσουν άμεσα στη σελίδα του μαθήματος στο moodle