Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Δημιουργία νέας ομάδας εξέτασης – Τρίτη 6-2-2024

Λόγω της μεγάλης συμμετοχής φοιτητών στην εξεταστική περίοδο, για το μάθημα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ, δημιουργείται νέα 4η ομάδα εξέτασης για την Τρίτη 6-2-2024 και ώρα 13:30 – 15:00 μ.μ.

Παρακαλώ όλοι όσοι δεν πρόλαβαν να δηλώσουν το όνομα τους, στις άλλες ομάδες, να έρθουν στην 4η Ομάδα και ώρα 13:30 μ.μ.

Ο διδάσκων