ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

– Οι δηλώσεις για συμμετοχή στις ομάδες εργαστηρίων του Εαρινού Εξαμήνου 2023-2024 θα γίνουν ηλεκτρονικά στο moodle την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 από τις 12:00 έως τις 22:00 στην παρακάτω διεύθυνση:

https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=114#section-13

Οι δηλώσεις βρίσκονται στο κάτω μέρος της σελίδας (σε περίπτωση που δεν μεταβείτε αυτόματα εκεί με τη χρήση του παραπάνω link)

– Για την προστασία του συστήματος από υπερφόρτωση οι φοιτητές θα μπορούν να εισέρχονται σταδιακά την Παρασκευή 16/2 ως εξής :
Για μαθήματα του Β’ Εξαμήνου στις 12:00
Για μαθήματα του Δ’ Εξαμήνου στις 13:00
Για μαθήματα του ΣΤ’ Εξαμήνου στις 14:00
Για μαθήματα του Η’ Εξαμήνου στις 15:00
Για τα Φροντιστηριακά μαθήματα στις 16:00

– Οι φοιτητές / τριες του ΣΤ’ εξαμήνου υποχρεούνται να επιλέξουν ένα μάθημα επιλογής από κάθε ομάδα :
Α΄ ομάδα :
ή Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, Αρχείων
ή Προγραμματισμός Διαδικτυακών Εφαρμογών
ή Ιστορία και Είδη Βιβλιοθηκών
Β’ ομάδα :
ή Ιστορία Πολιτισμού
ή Ιστορία Τέχνης