Προσφορά θέσεων εργασίας

Η εταιρία Deloitte προσφέρει θέσεις εργασίας σε φοιτητές/φοιτήτριες καθώς και αποφοίτους του τμήματος  ως Δειγματολήπτες ψηφιοποιημένων αρχείων και ως Επόπτες των ομάδων των Δειγματοληπτών.
Συνημμένα θα βρείτε τις αγγελίες των  θέσεων
Αποστολή βιογραφικών στο  evonorta@deloitte.gr.