ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Τα μαθήματα που στο πρόγραμμα εμφανίζονται χωρίς όνομα καθηγητή, ως διδάσκων, θα διδαχθούν μετά την υπογραφή συμβάσεων. Κατά πάσα πιθανότητα, την άλλη εβδομάδα”.