ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Της 3ης /16-2-2024 Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας καιΣυστημάτων Πληροφόρησης