Υπηρεσίες Πληροφόρησης – Αναπληρώσεις μαθημάτων

Παρακαλώ δείτε στο Moodle πληροφορίες σχετικά με τις αναπληρώσεις των μαθημάτων για όλες τις ομάδες.

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)