Ερευνητική δραστηριότητα σε Research Data Management

Παρακαλώ φοιτητές που τους ενδιαφέρει ερευνητικά ο χώρος του Research Data Management και Scholarly Information Provision (Παροχή Ηλεκτρονικής Επιστημονικής Πληροφόρησης) να επικοινωνήσουν μαζί μου στο polydoratou@ihu.gr. Σε πρώτο στάδιο αφορά σε review επιστημονικών έργων (πρωτογενών και δευτερογενών πηγών) προς δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό. Επικοινωνία μέχρι 27/03/2024.

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)