Τελευταία εκδοχή του νέου προγράμματος σπουδών και διευκρινίσεις (ενημέρωση: έχει γίνει προσθήκη και κειμένου με σύντομες οδηγίες)

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μετάβαση των φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών και να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα, η Συνέλευση του Τμήματος προχώρησε σε ορισμένες αλλαγές στο νέο πρόγραμμα, το οποίο, στην τελική του μορφή μπορείτε να δείτε στην ενότητα των μαθημάτων.

Έχει γίνει επίσης προσθήκη οδηγιών και λεπτομερειών για διάφορα θέματα και πιθανές απορίες.

Μπορείτε να δείτε τις συνολικές πληροφορίες εδώ: http://www.lisa.ihu.gr/mathimata/