Έναρξη του μαθήματος “Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων/ Πολιτιστικών Οργανισμών”

Την εβδομάδα 11-15 Μαρτίου 2024 ξεκινά η διδασκαλία του μαθήματος “Πληροφοριακά Συστήματα Βιβλιοθηκών, Αρχείων/ Πολιτιστικών Οργανισμών”