Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πτυχιακές εργασίες κατά την τρέχουσα περίοδο

Για την καλύτερη οργάνωση των πτυχιακών εργασιών κατά την τρέχουσα περίοδο, έχει δημιουργηθεί προς υποβολή φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πτυχιακές.

Συμπληρώστε τη φόρμα ώστε να γίνει μία καταγραφη των αναγκών.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoa1VLefesUd9Hvq3GccXeSMgbLqEE_b6fii8RcpXwpQ7VRg/viewform

Προθεσμία υποβολής: Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024