Ταξινομικά Συστήματα Ι – Τεστ Προόδου

Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση στο moodle του μαθήματος (κατηγορία ανακοινώσεις), για την πραγματοποίηση του Τεστ Προόδου στο μάθημα Ταξινομικά Συστήματα Ι.