Συμμετοχή του μαθήματος “Συντήρηση και διατήρηση υλικού ” στην εκπαιδευτική εκδρομή Αγ. Διονυσίου.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική εκδρομή στον Όλυμπο, στα πλαίσια του μαθήματος “Συντήρηση και διατήρηση υλικού “, παρακαλώ να συμπληρώσουν την φόρμα Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0C-keAO0jLCtE5IHPzsxjGPjhA77WXjDAyQEYzXnk1-p7eg/viewform?usp=sf_link