Υπηρεσίες Πληροφόρησης – Αξιολόγηση μαθήματος

Παρακαλώ δείτε στον φάκελο ΜΟΔΙΠ-2024 πληροφορίες για να προχωρήσετε στην αξιολόγηση του μαθήματος.

Παναγιώτα Πολυδωράτου

Dr. Panayiota Polydoratou, Associate Professor, International Hellenic University (former ATEITh), Department of Library Science, Archives and Information Systems (former LibD), P.O BOX 141 GR – 574 00 Thessaloniki, Hellas email: polydoratou at libd.teithe.gr homepage: http://polydor.libd.teithe.gr tel.: +30 2310 013 (237) fax: +30 2310 791 (185)