Ύλη εξεταστικής Ιουνίου, Συντήρηση και Διατήρηση Υλικού.

Έχει αναρτηθεί στο exams, στον φάκελο “Ανακοινώσεις “, η ύλη για τις εξετάσεις του Ιουνίου.

Η διδάσκουσα

Δρ. Αναστασία Τσελεπίδου