Ταξινομικά Συστήματα Ι – Αξιολόγηση του μαθήματος

Παρακαλώ πολύ, δείτε την ανακοίνωση για την αξιολόγηση του μαθήματος στο moodle. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι αύριο το βράδυ 2-6-2024 θα πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει την αξιολόγηση.

Ευχαριστώ πολύ.

Ο διδάσκων