Εξεταστέα ύλη θεωρίας μαθήματος Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

Παρακαλούνται οι φοιτητές να επισκεφτούν την ιστοσελίδα https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=19 προς ενημέρωση της εξεταστέας ύλης της θεωρίας του μαθήματος Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ.

Ο Διδάσκων,
Αθανάσιος Γουσιόπουλος
6/6/2024