Βάσεις Δεδομένων – ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για όλες τις ομάδες και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βάσεις Δεδομένων – ΟΜΑΔΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για όλες τις ομάδες και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

Βάσεις Δεδομένων – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για όλες τις ομάδες και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βάσεις Δεδομένων – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για όλες τις ομάδες και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για την ομάδα της Τετάρτης και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για την ομάδα της Τετάρτης και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

Βάσεις Δεδομένων – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για όλες τις ομάδες και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Βάσεις Δεδομένων – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ (για όλες τις ομάδες και για όσους χρωστούν το μάθημα από παλιότερα)

Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ

Δεν υπάρχουν περισσότερες ανακοινώσεις για εμφάνιση