Επισήμανση για το ωρολόγιο πρόγραμμα για όσους δεν το έχουν προσέξει

Τα μαθήματα στα οποία εμφανίζεται η ένδειξη Διδάσκων δεν θα ξεκινήσουν άμεσα και θα προσφερθούν αργότερα μέσα στο εξάμηνο.

Δείτε εδώ τη συνολική ανακοίνωση με το ωρολόγιο