Εισαγωγή στην Βιβλιοθ. Οργάνωση Υλικού – Ομάδες

Λόγω της περιορισμένης χωρητικότητας των αιθουσών του Τμήματος, το μάθημα θα γίνεται σε δύο ομάδες όπως παρακάτω:

Από Αριθμό Μητρώου 001/19 ως 076/19, από 11:45 ως 13:00 (Α’ ομάδα)

Από Αριθμό Μητρώου 077/19 ως 152/19, από 13:15 ως 14:30 (Β’ ομάδα)