ΕΠΕΙΓΟΝ: Επίλυση προβλημάτων – απαντήσεις σε απορίες για το νέο πρόγραμμα σπουδών

Παρακαλούνται οι φοιτητές να ορίσουν μία ολιγομελή επιτροπή που θα συγκεντρώσει ερωτήσεις, απορίες και προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί κατά την εφαρμογή του νέου προγράμματος σπουδών και θα τις καταθέσει εγγράφως στη γραμματεία έως τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019.

Η πρόεδρος του τμήματος,
Αν. καθηγήτρια Βαλεντίνη Καμπατζά