Εθελοντές

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές/τριες διαθέτουν πτυχίο αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ2 και θέλουν να συμμετέχουν εθελοντικά σε δράση του Τμήματος, να επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την κα Χρυσάνθη Θεοδωρίδου