Ανακοίνωση για το μάθημα Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι

Σε συνέχεια της σχετικής συζήτησης που έχουμε κάνει στο εργαστήριο την εβδομάδα που πέρασε, μπορείτε να δείτε στο Moodle την αναλυτική ανακοίνωση.