Για όσους χρωστούν τα μαθήματα: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Πολυμεσικές Εφαρμογές, Βάσεις Δεδομένων

Για όσους χρωστούν τα μαθήματα “Εισαγωγή στην Πληροφορική” το υλικό βρίσκεται στο μάθημα του νέου προγράμματος σπουδών “Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι”.

Μπορείτε να δείτε το υλικό εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3309

Για όσους χρωστούν τα μαθήματα Πολυμεσικές Εφαρμογές και Βάσεις Δεδομένων το υλικό βρίσκεται αντίστοιχα στα παρακάτω links: