Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Τεστ Προόδου

Το Τέστ Προόδου στο μάθημα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/12 σε τρεις (3) ομάδες των 15 ατόμων και την Τρίτη 17/12 σε δύο (2) ομάδες των 15 ατόμων. Η μόνη ομάδα που έχει κενές θέσεις είναι η ομάδα της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου και ώρα εξέτασης 12:30 μ.μ.

Τετάρτη 11/12

Ά Ομάδα 9:15 – 10:45, Β’ Ομάδα 10:45 – 12:15, Γ’ Ομάδα 12:30 – 14:00

Τρίτη 17/12

Α’ Ομάδα 11:45 – 13:15, Β’ Ομάδα 13:15 – 14:45

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης