Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι – Εργαστηριακές ομάδες

Για τους πρωτοετείς φοιτητές ο διαχωρισμός σε εργαστηριακές ομάδες γίνεται ως εξής:

  • Ομάδα Α: Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινά από Ε, Μ, Ν, Ξ, Ο, Ρ, Σ, Χ, Ψ
  • Ομάδα Β: Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινά από Α, Β, Γ, Δ, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Π, Τ, Υ, Φ, Ω

Για τους παλαιότερους φοιτητές οι πλήρεις εργαστηριακές ομάδες έχουν αναρτηθεί στο Moodle: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3309