Εργασίες μαθημάτων

Έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών για τα μαθήματα Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου και Τεχνολογίες Ιστού. Οι ημερομηνίες αφορούν και όσους χρωστούν αντίστοιχα τα μαθήματα: “Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων (Ε)” και “Επικοινωνίες – Δίκτυα (Ε)”.