ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (Ε) – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά μαθήματα ως εξής:

Δευτέρα 13/1 Α’ Ομάδα 10.50-11.35
Τρίτη 14/1 Β’ Ομάδα 9.55-10.40 & Γ’ Ομάδα 10.50-11.35


Η διδάσκουσα
Ά. Δεληγιάννη