ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Δείτε την ανακοίνωση για τη συνάντηση στις 25/1/2022 στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.