Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Συμπληρωματικά Μαθήματα

Την Τρίτη 14/1/2020 και την Τετάρτη 15/1/2020 θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματικό μάθημα , για όλες τις ομάδες, κανονικά στην ώρα των μαθημάτων.

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης