ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Από τη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η διδασκαλία των μαθημάτων Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας (Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ), Θεσμοί της ΕΕ και Αρχεία και Ιστορία του Νεοελληνικού Κράτους και Αρχεία (Ε’ ΕΞΑΜΗΝΟ) και Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών (Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ) σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα μαθημάτων του Τμήματος.

εκ του Τμήματος