Τεχνολογίες ιστού – εξέταση μαθήματος


Μπορείτε να δείτε στο Moodle τη συνολική ανακοίνωση: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3356

Η ανακοίνωση αφορά όσους χρωστούν το μάθημα: “Επικοινωνίες – Δίκτυα”