Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου – διευκρίνιση για την εξέταση

Έχει προστεθεί στο Moodle η Σημείωση 1 στην αρχική ανακοίνωση. Δείτε εκ νέου τη συνολική ανακοίνωση εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3378