9ο Newsletter της Δομής “ΟΜΠΡΕΛΑ” του ΔΙ.ΠΑ.Ε

9ο Newsletter της Δομής “ΟΜΠΡΕΛΑ” του ΔΙ.ΠΑ.Ε : Συμμετέχοντας στη Δομή Ομπρέλα: Προκαταρκτικά αποτελέσματα από την Πράξη «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών

9ο-Newsletter_ΟΜΠΡΕΛΑ