ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ)

“Παρακαλούνται οι φοιτητές που εγγράφηκαν από μ ε τ ε γ γ ρ α φ ή  για το ακαδ.έτος 2019/20 και ενδιαφέρονται για ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ να προσκομίσουν μέχρι τις 31/1/2020 στο γραφείο Σίτισης (ισόγειο ΣΔΟ) ΑΙΤΗΣΗ με τα παρακάτω απαραίτητα  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .

                            ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

      1.΄Eντυπη αίτηση (δίνεται από το γραφείο)

     2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου  και άδεια παραμονής  (για αλλοδαπούς φοιτητές)

3. Βεβαίωση σπουδών από το τμήμα

       4. Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2018

       5. Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (βεβαίωση από δήμο ή κοινότητα, απόδειξη   ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ, κλπ)

      6. Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή  που σπουδάζει (μέχρι το 12ο εξάμηνο φοίτησης)

      7. Πολύτεκνοι:Πιστοποιητικό από Α.Σ.Π.Ε.

   8. ΄Ανεργος γονέας: Bεβαίωση επιδότησης από ΟΑΕΔ

       9. Μέλος οικογένειας που ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ : Πιστοποιητικό από Υγειονομική Επιτροπή

   10. Ορφανοί:  Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου