Εξετάσεις για τα μαθήματα : 1) Έρευνα και συγγραφή εργασίας, 2) Επιστημονική Επικοινωνία και Δημοσίευση του χειμ. εξαμ. 2019-20

Οι φοιτητές-τριες που παρακολούθησαν στο χειμερινό εξάμηνο 2019-20 τα μαθήματα:

  1. Έρευνα και συγγραφή εργασίας (Α΄εξάμηνο) &
  2. Επιστημονική Επικοινωνία και Δημοσίευση (Γ’ εξάμηνο) θα εξεταστούν μόνο στο εργαστήριο και όχι στη θεωρία του μαθήματος.

Από τη Γραμματεία